Wie zijn wij?‎

 

Culinoa

Ondersteuning voor keukens van woonzorg- en verblijfscentra​

 

Missie‎

‎Ons doel is alle actoren in de collectieve maaltijdverzorging te verenigen rond onze passie voor smaak.

 

Contact

‎Culinoa

Avenue du Levant 13 5030 GEMBLOUX

 

+32 (0)81 47 01 74

info@culinoa.be

BE 0475.405.017

 

‎Culinoa verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎