De eigenaar van de site

Via de contactpagina van deze website kan de eigenaar ervan zich bekend maken en gecontacteerd worden. Met deze website wenst de eigenaar de toegang tot informatie over zijn initiatieven en activiteiten te verbeteren. Deze informatie wordt beschouwd van bijgewerkt en correct te zijn. Als er onnauwkeurigheden door ons worden erkend, zullen we ons best doen om de nodige correcties aan te brengen. De informatie op deze site valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de dienstverlener.

Disclaimer

Deze informatie is uitsluitend van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon; zijn niet noodzakelijk uitgebreid, volledig, nauwkeurig of up-to-date; soms gelinkd naar externe sites waarover de diensten van de eigenaar geen controle hebben en waarvoor de eigenaar alle verantwoordelijkheid afwijst; vormen geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u altijd een voldoende gekwalificeerde deskundige te raadplegen).

De eigenaar zorgt ervoor dat onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is echter mogelijk dat sommige gegevens of informatie op de site niet gecreëerd of gestructureerd zijn in foutloze bestanden of formaten, dus de eigenaar kan niet garanderen dat de service niet zal worden onderbroken of anderszins zal worden beïnvloed door dergelijke problemen. De eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen van dit type die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of enige andere externe site naar waar deze site verwijst.

Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de eigenaar te beperken op een manier die in strijd is met de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving of om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin deze niet op grond hiervan kan worden beperkt aangaande deze wetgeving.

Verklaring m.b.t. auteursrechten

Herproduceren is niet toegestaan, ook al wordt de bron vermeld, tenzij de eigenaar anders aangeeft. Het herproduceren of gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, afbeeldingen, software etc.) is niet toegestaan. Door de serviceprovider gemaakte applicaties of CMS worden niet aan de klant verkocht. Er wordt alleen een gebruikerslicentie verleend.

De dienstverlener en zijn activiteiten

Deze site is gemaakt door het bedrijf POUSH.

Toegankelijkheid

De eigenaar van deze website streeft ernaar om de Diensten zoveel mogelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.

De eigenaar behoudt zich het recht om de toegang tot alle of een deel van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om het onderhoud, de upgrade of om andere, met name technische, redenen te garanderen. Deze manoeuvres geven geen aanleiding tot enige verplichting of compensatie.

Verplichtingen van de gebruiker

Door de Services te openen, te bezoeken of te gebruiken, garandeert en verklaart de Gebruiker dat hij:

  • de juridische capaciteit heeft om deze contractuele relatie aan te gaan;
  • heeft deze AV en het Privacybeleid gelezen en goedgekeurd.