Privacybeleid.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, doen we dit in overeenstemming met ons privacybeleid.

AB Restauration is ervan overtuigd dat het respect voor de privacy van haar klanten, kandidaten, alsook van haar andere relaties en van bezoekers van haar website, van cruciaal belang is. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder vindt u alle clausules over dit onderwerp.

1. Verwerking persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

U kunt onze site bezoeken, inlichtingen opnemen aangaande onze diensten en over onze laatste aktualiteiten, zonder dat u ons persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Wanneer verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het ogenblik dat u uw gegevens invoert of achterlaat op onze website.

Indien u verkiest om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, foto, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail ,,, … …,) die u ons meedeelt, worden verwerkt door AB Restauration, met maatschappelijke zetel. op Avenue du Levant, 23 te 5030 GEMBLOUX, gegevensbeheerder, hierna AB Restauration.

A. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens en van de wetgeving 2016/679 met betrekking tot de gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding op 25 mei 2018:

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tussen u en AB Restauration worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • met het oog op het klantenbeheer;
 • voor de uitgifte, inning en verificatie van facturen;
 • voor het beheer van geschillen

Deze gegevens worden 5 jaar bewaard, vanaf de voltooiing van de laatste opdracht die u ons heeft toevertrouwd.

B. Door het vakje voor dit doel op onze site aan te vinken en ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons bovendien uw toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op:

 • De communicatie van de papieren – en elektronische nieuwsbrieven van het bedrijf;
 • Het uitvoeren van informatieve of promotionele activiteiten over de diensten van het bedrijf;
 • Een evenement voor u organiseren
 • Een openbare aanbesteding beantwoorden;
 • De verbetering van de inhoud en van onze diensten, beter begrijpen van de behoeften van de gebruikers van de site
 • Het voorstel van nieuwe doeleinden.

Wanneer de verwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming, staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken en dit mits schriftelijk verzoek aan AB Restauration, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd vóór de intrekking van deze toestemming.

Met wie kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld?

Uw gegevens worden niet verzonden naar een andere ontvanger, echter alleen in hieronder gespecificeerd gevallen en voor de volgende doeleinden:

– aan onze onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de IT-infrastructuur, ons beheerprogramma, de realisatie en het onderhoud van onze website en extranet, voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectieve opdrachten,

– aan de fiscale en sociale administraties, aan ons sociaal secretariaat en aan onze accountant, voor zover nodig om aan onze fiscale en sociale verplichtingen te voldoen,

Uw rechten

Op schriftelijk verzoek (ook in elektronisch formaat) gedateerd en ondertekend, gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking en met een bewijs van uw identiteit, kunt u bij ABrestauration een gratis kopie (ook in elektronisch formaat) verkrijgen – van uw persoonlijke gegevens en , indien van toepassing, het corrigeren of wissen van onnauwkeurige, onvolledige of irrelevante gegevens, of de beperking van de verwerking binnen de 30 dagen. U geniet ook van het recht op de draagbaarheid van de gegevens. Na deze periode van 30 dagen mag u beschouwen dat het verzoek werd afgewezen.

Contacten, vragen, opmerkingen, klachten

Als u denkt dat wij uw privacy niet respecteren, stuur dan een brief of mail naar het E-mail adres van de verantwoordelijke voor het beheer van de gegevens. We zullen het nodige doen om het probleem op te sporen en te verbeteren.

Wenst u meer informatie, of wilt u een klacht indienen, dan kan u contact opnemen met de Autoriteit van de Gegevensbescherming / de Commissie voor de bescherming van de privacy:
Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00 – commission@privacycommission.be

Gebruik van de cookies

Door technische redenen gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van de taal die u hebt gekozen
 • toestaan van aankoop van modellen of pakketten of onze online consultatie,
 • het abonnement op onze nieuwsbrieven toestaan,
 • het toestaan van het delen,
 • onze site beschermen,
 • en het beheren van de statistieken over het gebruik van onze site.
 • …..

Het is voor u mogelijk van uw browser te configureren om u te informeren telkens wanneer cookies worden aangemaakt of om het aanmaken ervan te voorkomen, en dit als volgt:

De toegang tot onze site wordt u echter niet geweigerd. Het is wel mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn.

Melding contactformulier.

Deze verklaring moet onderaan op elk elektronisch of papieren gegevensverzamelingsformulier verschijnen.

De gegevens die op dit formulier worden verzameld, zijn door de gegevensbeheerder geregistreerd in een geautomatiseerd bestand, zodat wij met u contact kunnen opnemen.

Ze worden 1 jaar bewaard en zijn bestemd voor onze enige database.

Conform de wet op « Informatica en Vrijheid », kan u uw recht op toegang tot uw gegevens uitoefenen en deze laten verbeteren door contact op te nemen met AB Restauration